Ιατρικά βιογραφικά

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Ιωάννης Παπαβασιλείου είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ).

Ειδικεύτηκε...